Sfeerverslag startbijeenkomst Leernetwerk Gezonde Leefomgeving Groningen 

Donderdag 24 maart vond de startbijeenkomst plaats van het Leernetwerk Gezonde Leefomgeving Groningen (LEGrO). We werden warm welkom geheten door onze gastvrouw Rita in het prachtige MFC van Siddeburen. 

We kijken terug op een levendige middag, waarin we vanuit een divers gezelschap verschillende vraagstukken rondom de gezondheidsthema’s bij de kop pakten o.l.v. projectleider Daphne Wiebing. 

Opening: dorpsdeskundigheid

Rik van Niejenhuis, directeur van Groninger Dorpen trapte af met het openingswoord en kaartte de relevantie aan van de deskundigheid in dorpen. Inwoners in de dorpen weten als geen ander wat er reilt en zeilt in het dorp. Dus ook voor een vierjarig project als LEGrO is de kennis uit het dorp niet weg te denken. 

Deel 1: presentaties over gezondheidsthema’s 

De introductie op de middag werd opgevolgd door het praktijkverhaal van Janny Bolhuis over het Voedselbos in Slochteren. Zij gaf de mensen in de zaal een kijkje in de keuken van het initiatief, waarin zij vertelde over de realisatie van de dorpsmoestuin, het praktijkleren over gezonde producten in de tuin door kinderen van de school en het aanleggen van rolstoelvrije wandelpaden. Maar ook de lange adem die een dergelijk project vergt van alle betrokkenen en vrijwilligers stipte ze nog even aan. Louis Polstra (lector Werkplaats Sociaal Domein Noord) vertelde vervolgens over ‘samen leren’. Wat houdt dat nu in en welke manieren van samen leren kunnen we binnen LEGrO inzetten. De knuffelaap die Louis had meegenomen en als metafoor gebruikte voor de ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’ op de thema’s zullen aanwezigen niet snel meer vergeten. 
Daarop volgde een reeks van presentaties van professionals van de Hanzehogeschool (Jeannette Nijkamp), RUG (Zinzi Pardoel) en UMCG (Nynke Smidt); ieder met eigen focus op de diverse gezondheidsthema’s: gezonde fysieke leefomgeving, sociale impact van rookverboden en gezonde voeding. De PowerPoints van de presentaties lees je in de bijlage. 

Deel 2: Aan de slag tijdens de werksessies 

In werksessies werd met elkaar uitgewisseld over praktijkervaringen en wensen ten aanzien van samen leren op de drie aangeboden thema’s. Deze uitwisseling was een eerste kennismaking op de samenwerking op de thema’s. De verzamelde input uit de werksessies bieden aanknopingspunten voor vervolgsessies op thema.  
Binnenkort volgt het verslag van de werksessies en krijgen de aanwezigen op de middag de aangeboden presentaties toegestuurd. 

Wil jij ook op de hoogte worden gebracht van de inhoudelijke opgedane kennis van de middag? En wil jij meedoen aan het vervolg op één van de deelthema’s? Mail ons dan via Daphne Wiebing: d.wiebing@groningerdorpen.nl