Waarom een Preventie Overleg Groningen?

Voorkomen is beter dan genezen

Gezonde Groningers zijn gelukkiger. Ze leven langer, participeren meer in de maatschappij, zijn langer gezond, maken minder gebruik van de zorgvoorzieningen en als het toch nodig is, herstellen ze sneller en beter. Door in te zetten op preventie kunnen we voorkomen dat mensen zorg nodig hebben.

Sneller gezegd dan gedaan

Groningers zijn ongezonder dan andere Nederlanders. Daar iets aan veranderen is sneller gezegd dan gedaan. De onderliggende oorzaken zijn complex en divers. Verleidingen tot ongezonde keuzes zijn talrijk en de toegang tot gezonde opties lang niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend.

Ongezond gedrag is vaak geen vrije keuze

Ongezond gedrag is individueel gedrag, maar vaak geen vrije keuze. Het hangt samen met veel factoren: werk, inkomen, opvoeding, omgeving, sociale cohesie, opleiding…. Mensen alleen aanspreken op hun eigen individuele verantwoordelijkheid is niet langer houdbaar. Het heeft Groningen niet verder gebracht en zal ons in de toekomst ook niet verder brengen. We hebben de opdracht hen ook in staat te stellen gezond te worden en te blijven. Het welzijn van de Groningers en de toekomst van goede en bereikbare zorg in onze provincie staat op het spel.

Alleen samen kunnen we echt iets veranderen

Samen het verschil maken

De partijen uit het Preventieoverleg Groningen voelen een sterke gezamenlijke verantwoordelijkheid om het verschil te maken. Alleen samen kunnen we echt iets veranderen. Alleen samen kunnen we echt impact hebben op het dagelijks leven van mensen en echt van invloed zijn op de gezondheid van Groningers.

Tientallen partijen. 6 thema’s. 1 doel!

De partijen uit het POG werken via 6 programmalijnen samen aan de gezondheid van Groningers. Ze hebben innovatie hoog in het vaandel staan, zoeken financiering, gebruiken burgerkracht en werken vanuit een simpel principe: doen wat bewezen heeft dat het werkt. Maar het belangrijkste is dat ze samen staan. Samen voor gezonde Groningers. Samen voor meer gezonde jaren.