Onze ambitie: Gezondere Groningers

Gezondere Groningers

De Groninger moet gezonder worden. Dat is onze ambitie. 

Die ambitie is nodig, want in vergelijking met andere regio’s is de Groninger relatief ongezond. Daarnaast hebben we in Groningen veel te maken met laag opleidingsniveau, laaggeletterdheid, werkloosheid, schulden en armoede. Allemaal factoren die gezondheidsproblemen in stand houden. En dan hebben we het nog niet eens over specifieke regionale opgaven zoals vergrijzing, krimp en aardbevingen. Kortom, als we niets doen dan wordt het in grote delen van Groningen niet beter.

Trendbreuk

We willen een trendbreuk in de gezondheidscijfers bereiken. Door met de hele regio de schouders eronder te zetten. Een slechte gezondheid is immers niet alleen een gevolg van individuele keuzes. Het is vaak een optelsom van de sociale, fysieke en economische omstandigheden waarin iemand opgroeit, woont en werkt. Veel verschillende partijen dragen vanuit hun eigen kennis en expertise al bij aan publieke gezondheid. Door middel van het Preventie Overleg Groningen (POG) creëren we samenhang en massa waardoor duurzame verandering mogelijk is.

We willen een trendbreuk in de gezondheidscijfers bereiken

In het Health Capabilities-model van Prah-Ruger (2010) is gezondheid van het individu een samenspel van persoonlijke eigenschappen, de (sociale) omgeving, de beschikbaarheid van preventie en zorg en de bredere politieke en maatschappelijke context. 

Breed netwerk

Binnen het Preventie Overleg Groningen werken alle partijen samen die een rol kunnen en moeten spelen bij verbetering van de gezondheid van de Groninger: zorg- en welzijnspartijen, zorgverzekeraar, overheden, kennisinstituten, horeca en bedrijfsleven, belangenverenigingen, scholen etc.

Het is onze ambitie om voor deze professionals een breed netwerk te zijn. Waar ze elkaar (leren) kennen, weten wat er speelt en weten wat ze aan elkaar kunnen hebben. Dat er een gezamenlijk besef is dat we ook inderdaad samen het verschil kunnen maken. En dat we daarin iets te brengen en te delen hebben, maar dat we ook kunnen profiteren van elkaar. Om het uiteindelijk voor de Groninger beter en doeltreffender te doen.