Bij (chronische) patiënten moet gekeken worden of, in plaats van medicatie en/of een medische ingreep, leefstijl een rol kan spelen bij genezing, herstel en het voorkomen van een andere aandoening. Ook in voor- en nazorg trajecten behoort leefstijl een duidelijke plek in de keten te krijgen. Dit raakt direct aan de manier waarop zorg in de regio wordt georganiseerd: de juiste zorg op de juiste plaats. De beschikbaarheid van voldoende voorzieningen en medisch en zorgpersoneel zijn hierbij een voorwaarde.