Preventie gericht op duurzame inzetbaarheid werknemers start met aandacht voor beroepsvitaliteit in opleidingen

Meer gestructureerde en herkenbare aandacht voor beroepsvitaliteit in opleidingen. Dit zorgt er voor dat aandacht voor de fysieke, mentale en sociaal/emotionele kanten van het beroep al belangrijk wordt vóór dat iemand aan het werk gaat. 

Het werkgebonden ziekteverzuim is ruim een kwart van het totale verzuim in ons land en kost 6 miljard per jaar (TNO). Met vitaliteitsmanagement en HR-beleid richten organisaties zich op duurzame inzetbaarheid. Het gaat bijvoorbeeld om het vergoten van werkplezier, belastbaarheid en het voorkomen van uitval als gevolg van werkgebonden ziekteverzuim. Het doel: gezondere werknemers tijdens hun werkende leven maar zeker ook vitale jaren na het pensioen. Meer gezonde jaren voor Groningers!

Het programmateam Beroepsvitaliteit wil de kennis en ervaring die er door de jaren heen is opgedaan op dit terrein inzetten in (beroeps)opleidingen.  Met meer aandacht voor beroepsvitaliteit in alle opleidingen vervroegen we in feite het HR beleid van Groningen. Dit is een gezamenlijke opdracht voor werkgevers en onderwijs (MBO, HBO en WO). Voor de toekomstig professional wordt er gewerkt vanuit de vraag “Wat heb ik nodig om mijn toekomstige beroep vitaal en duurzaam uit te voeren?”

Werkveld en onderwijs:

  • Maken inzichtelijk wat er op mentaal, fysiek en sociaal/emotioneel vlak doorgaans komt kijken bij een beroep.
  • Creëren in gezamenlijkheid een (leer)klimaat en onderwijsaanbod waarmee een student zich op dit vlak kan voorbereiden op de stap van student naar professional. 
  • Kijken samen naar veranderingen die nodig zijn in onderwijs en werkveld om de kans op werkgeboden ziekteverzuim te verkleinen en de kans op duurzame inzetbaarheid te vergroten.