Voor duurzame verandering is betrokkenheid van inwoners essentieel. De beweging zijn wij niet alleen. Die zijn we samen met de inwoners van de regio. Naast patiënt zijn zij ook onze buurvrouw of buurman. Duurzaamheid gaat ook over eigenaarschap. Inwoners moeten ervaren dat ze samen met ons aan hun eigen gezondheid kunnen werken. Om daarmee ook hun kinderen nieuw perspectief te bieden. Én inwoners moeten het ook zonder ons kunnen. Preventie is niet alleen het voorkomen van ziekte maar ook van afhankelijkheid. Dit noemen van Actief Burgerschap 3.0. Het loopt als een rode draad door alle programmalijnen heen.