Hieronder ziet een overzicht van verschillende preventie-initiatieven in Groningen.

Project Voorzorg

Project Voorzorg in het Groningse Stadskanaal is een samenwerking tussen plaatselijke huisartsenpraktijken, verslavingszorg, GGZ, gemeente, welzijnszorg en Menzis. Met dit project helpen zij mensen die wachten op specialistische GGZ, maar voorlopig nog niet aan de beurt zijn. In het voortraject kan project Voorzorg al allerlei problemen oplossen en crises voorkomen. Deelnemers helpen elkaar. De één maakt iets mee, een ander herkent het. Deelnemers gaan het gesprek met elkaar aan, dat is helpend en helend. Ook krijgen deelnemers hulp van ervaringsdeskundigen, de GGZ en regionale zorgprofessionals. Op die manier benutten zij hun wachttijd positief en beginnen zij goed voorbereid aan hun latere GGZ-behandeling. Soms gaat het zelfs zo goed, dat verdere hulp niet eens meer nodig is.

Lees hier meer over het project Voorzorg.

Groningen Meerjarenprogramma (MJP)

Het Meerjarenprogramma (MJP) is een initiatief van Groningse bodem gericht op het voorkomen van psychische problemen of op een zo goed mogelijk beloop ervan.
Er is in het MJP veel aandacht voor preventieve inzet, zoals een gezonde leefstijl, zingeving, financiële gezondheid, vroeg-signalering, de-medicalisering en voorkomen van opnames van en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
De initiatiefnemers en verantwoordelijke partijen van dit programma zijn Menzis, Gemeenten, Zorg aanbieders en de cliënten en hun vertegenwoordigers. 

Klik hier voor meer info. Kijk ook op de website van sedibus