Hieronder ziet een overzicht van verschillende preventie-initiatieven in Groningen.

Groningen Meerjarenprogramma (MJP)

Het Meerjarenprogramma (MJP) is een initiatief van Groningse bodem gericht op het voorkomen van psychische problemen of op een zo goed mogelijk beloop ervan.

Er is in het MJP veel aandacht voor preventieve inzet, zoals een gezonde leefstijl, zingeving, financiële gezondheid, vroeg-signalering, de-medicalisering en voorkomen van opnames van en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De initiatiefnemers en verantwoordelijke partijen van dit programma zijn Menzis, Gemeenten, Zorg aanbieders en de cliënten en hun vertegenwoordigers. 

Klik hier voor meer info

Kijk ook op de website van sedibus