Webinar Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de praktijk

  • 2 februari 2023
  • 09:00 - 10:00 uur
  • Online
Kennen is anders dan kunnen
In de praktijk blijkt het doorlopen van de stappen van de meldcode verschillende vragen en valkuilen op te leveren, zo komt naar voren uit interviews met diverse betrokkenen.

In dit webinar gaan Susan Ketner (lector Integrale aanpak kindermishandeling, Hanzehogeschool Groningen) en Jacoline van der Slot (hogeschooldocent Social Work Hanzehogeschool Groningen en orthopedagoog bij Molendrift)  in op deze ervaringen van professionals.

Zij hebben dikwijls vragen als: Ik wil ouders niet vals beschuldigen; hoeveel ‘bewijs’ moet ik eigenlijk verzamelen voordat ik mag melden? Hoe ga zorg ik ervoor dat ik de relatie goed kan houden met ouders? Wat gebeurt er eigenlijk met mijn melding? Vanuit de ervaringen van professionals worden ook oplossingsrichtingen gegeven: de meldcode werkt beter als inspiratiebron dan als verordening. In het webinar is het de bedoeling hier verder op in te gaan.

Alvast een voorproefje? Bestel het artikel over dit onderzoek in Pedagogiek in de Praktijk:Kennen is anders dan kunnen – PIP | Pedagogiek in praktijk

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met VONK. VONK is het regionale leernetwerk in Noord-Nederland dat (nieuwe) kennis en expertise op het thema Veilig Opgroeien verbindt en samenbrengt. VONK is een initiatief van het Lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling van de Hanzehogeschool en de Kennis- en Leerwerkplaats C4Youth.
Aanmelden en meer informatie

U kunt zich hier aanmelden voor het webinar. Meer informatie over de webinars is te vinden op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Noord.

 
 
Hier aanmelden