Webinar Leernetwerk veilige en gezonde leefomgeving

  • 7 april 2022
  • 09:00 - 10:00 uur
  • Online

Er bestaan grote gezondheidsverschillen tussen bewoners met een hoge en lage sociaaleconomische status, zowel tussen regio’s als binnen gemeenten. Sinds de jaren 80 is van alles gedaan om te proberen deze gezondheidsverschillen te verkleinen, met name via leefstijlinterventies. Dit heeft echter niet geleid tot kleinere gezondheidsverschillen. Er zijn namelijk allerlei factoren van invloed op leefstijl en gezondheid, waaronder de fysieke leefomgeving.
 
Vanuit het lectoraat Gezonde Stad wordt onderzocht hoe de fysieke leefomgeving kan bijdragen aan een gezondere leefstijl en een betere gezondheid. Hiervoor is een integrale aanpak nodig en samenwerking tussen professionals en bewoners. Het centrale thema van deze webinar is hoe kan worden gestimuleerd dat (aankomend) professionals een integrale aanpak hanteren en hiervoor worden toegerust. En zij hoe bewoners hierbij kunnen betrokken.

Sprekers zijn Lector gezonde stad Jeannette Nijkamp, Jos Meijers, oprichter van de sociale onderneming Toentje en directielid van de Wijkmakers en Cor Wagenaar, hoogleraar Geschiedenis en theorie van architectuur en stedenbouw.

U kunt zich hier aanmelden voor het webinar. Meer informatie over de webinars is te vinden op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Noord
Aanmelden