• 2 februari 2023
  • 09:00 - 10:00 uur
  • Online

Webinar Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de praktijk

Kennen is anders dan kunnen In de praktijk blijkt het doorlopen van de stappen van de meldcode verschillende vragen en…
  • 16 februari 2023
  • 12:30 - 16:15 uur
  • Hanzehogeschool Groningen, Gerardus de San conferentiezaal

Point of Care Technologie congres

De Hanzehogeschool ziet Point of Care Technologie als transitieversneller van zorg naar gezondheid. Ben je geïnteresseerd in deze transitie en de mogelijkheden die Point…