Voorkomen is beter dan genezen

Gezonde Groningers zijn gelukkiger. Ze leven langer, participeren meer in de maatschappij, zijn langer gezond, maken minder gebruik van de zorgvoorzieningen en als het toch nodig is, herstellen ze sneller en beter. Door in te zetten op preventie kunnen we voorkomen dat mensen zorg nodig hebben.

Lees meer

Tientallen organisaties. 6 thema’s. 1 doel!

De organisaties in het POG werken binnen 6 thema’s samen aan de gezondheid van Groningers. Ze hebben innovatie hoog in het vaandel staan, zoeken financiering, gebruiken burgerkracht en werken vanuit een simpel principe: doen wat bewezen heeft dat het werkt. Maar het belangrijkste is dat ze samen staan. Samen voor gezonde Groningers. Samen voor meer gezonde jaren.

Veilig en gezond opgroeien en gezonde levensloop

We willen dat kinderen de best mogelijke start krijgen (al vanaf de preconceptie) en daarmee de beste kansen op een…

Lees meer

Veilige en gezonde leefomgeving

We willen een omgeving inrichten die uitnodigt en verleidt tot gezond gedrag en ontmoeting. Gezondheid en welzijn van inwoners in…

Lees meer

Organisatie van preventie in de zorg

Bij (chronische) patiënten moet gekeken worden of, in plaats van medicatie en/of een medische ingreep, leefstijl een rol kan spelen…

Lees meer

Armoede en gezondheidspotentieel

Armoede speelt een belangrijke rol bij een groot aantal gezondheidsuitdagingen. Wij willen de kennis vergroten over een effectieve aanpak van…

Lees meer

Beroepsvitaliteit

Meer gestructureerde en herkenbare aandacht voor beroepsvitaliteit in opleidingen. Dit zorgt er voor dat aandacht voor de fysieke, mentale en…

Lees meer

Gezonde burgerkracht

Voor duurzame verandering is betrokkenheid van inwoners essentieel. De beweging zijn wij niet alleen. Die zijn we samen met de…

Lees meer